HMBK17 støtter ungdomsforeningerforeninger i Lejre Kommune samt almennyttige formål.


HMBK17 har et lavt kontingent for at få så mange som muligt til at spille badminton og få god motion.
På trods af det lave kontingent har klubben et øget overskud fra år til år.

Det blev derfor på generalforsamlingen d. 8/6 2020 besluttet at give kr. 2.000 pr. år til ungdomsarbejdet i en forening i Lejre Kommune.
Pga. fortsat tiltagende aktiver vedtog vi på generalforsamlingen i marts 2022 yderligere, at
donere 20 % af det foregående års aktiver, til  en eller anden form for sportsaktivitet i Lejre Kommune, som primært er til gavn for ungdommen, eller til et almennyttigt ikke politisk formål.
Som eksempler på aktivitet kan tænkes på rekvisitter til en forening, udendørs aktivitet i form af et bordtennisbord etc. Som almennyttet formål kan tænkes på Læger uden Grænser, Børnecancerfonden etc.
Det er bestyrelse der administrer beløbeene, men meget gerne med input fra medlemmerne.

Du kan søge støtte til din forening ved at skrive en mail til formanden :
                                                                                                                    mail

HMBK17 har støttet følgende foreninger:

2019: HBC81 støtte til julearrangement kr: 1450
2020: Hvalsø Skytteforening, juniorriffel kr: 2500
2022: Mødrehjælpens Julehjælp kr. 5.500